השגחה מהדרין צמודה במפעל הקונדיטוריה ובסניף יבנה ע"י הרב דויד אביחצירא הרב הראשי ליבנה – פרווה וחלבי.