השגחה מהדרין צמודה במפעל הקונדיטוריה
ובסניף יבנה ע"י הרב דויד אביחצירא הרב הראשי ליבנה – פרווה וחלבי.